Katarzyna

Kadra pedagogiczna » Katarzyna

Nauczyciel kontraktowy, pracuje w gr. V

 

Zainteresowania:

wędrówki górskie; podróże, fotografia; rękodzieło artystyczne: scrapbooking, szydełkowanie, szycie; literatura biograficzna;

Wykształcenie:

Pedagogika społeczno – opiekuńcza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, studia magisterskie;
Wychowanie przedszkolne, Akademia „Ignatianum” w Krakowie, studia podyplomowe;

Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

·  Kurs kierowników wycieczek – Grupa Edukacyjna „Kangur” w Krakowie;

·  „Gry i zabawy muzyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” – Grupa Edukacyjna „Kangur” w Krakowie;

·  „Metoda projektu w przedszkolu” – Grupa Edukacyjna „Kangur” w Krakowie;

·  „Rytmy świata. Tradycyjne tańce integracyjne dla dzieci” – Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach;

·  „Techniki plastyczne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym” – „Astra”;

·   „Sztuka lalki. Formy teatralne do wykorzystania w przedszkolu” – Wyd.MAC EDUKACJA;

·  „Ewaluacja wewnętrzna”– Grupa Edukacyjna „Kangur” w Krakowie;

·   Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

·  „Stare i nowe zabawy dywanowe” – CKN "Librus" w Katowicach;

·  „Współpraca nauczycieli z rodzicami na płaszczyźnie komunikacji” – SOPP w Krakowie;

·   „Tańce, zabawy i piosenki dla dzieci” – warsztaty autorskie Moniki Wyrwy – Kluzy – Akademia Edukacji w Krakowie;

·  „Kami shibai – japońska sztuka opowiadania bajek” – MNODN Grupa OTE „Kangur” w Krakowie;

·  „Porozumienie bez przemocy (NVC – Non-violent communication)” – cykl warsztatów komunikacji w oparciu o metodę Marshalla Rosenberga – Lean Action;

·  „Rozwój psychoseksualny w okresie dzieciństwa”– SOPP w Krakowie;

·  „Kiedy do logopedy?” – SOPP w Krakowie;

·  „Po co pędzel – mam rączki! Jak rozwijać umiejętności manualne u dzieci?” – Grupa Edukacyjna „Kangur” i Wyd. Jedność;

·  „Teatr cieni – wprowadzenie do techniki” – Małopolski Instytut Teatralny w Lanckoronie;

·  „Bajkoterapia w pokonywaniu dziecięcych słabostek” – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie;

·  „Bajka terapeutyczna w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie;